Aktualności

10/08/2017

Instytut Ekonomii Społecznej pośrednikiem w programie „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”

Miło nam poinformować, że Instytut Ekonomii Społecznej od sierpnia nawiązał współpracę z Małopolskim Funduszem Ekonomii Społecznej w ramach programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” działając jako pośrednik finansowy na terenie województwa podkarpackiego!

Czytaj więcej

„Ekonomia społeczna ma w Polsce ponad 150-letnie tradycje i stanowi istotną część jej dorobku kulturowego i historycznego. Z uwagi na ryzyko zubożenia kapitału społecznego, na który składa się również tożsamość kulturowa, rozwój ekonomii społecznej nie może odbywać się bez odniesienia do jej historii i wieloletniej tradycji, stanowiącej istotną część dorobku historycznego i kulturowego Polski. Ważne jest zatem promowanie tradycji oraz fundamentalnych zasad, takich jak solidarność społeczna, wspólnotowość, kooperacja czy przedsiębiorczość. Rozwój ekonomii społecznej zależy od upowszechnienia tych zasad w społeczeństwie.”

(Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, str. 82)

Napisz do nas