PKES_logo
Klaster aktualności

4 lutego 2015

Członkowie Klastra uczestnikami wizyty studyjnej w Gelsenkirchen

W ostatnim tygodniu stycznia reprezentanci 6 spółdzielni socjalnych wchodzących w skład Klastra uczestniczyli w wizycie studyjnej w mieście Gelsenkirchen. Celem wizyty było poznanie niemieckiego systemem rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób wykluczonych społecznie. Uczestnicy poznali teoretyczne założenia systemu, ale co ważniejsze mogli zobaczyć jak funkcjonuje on w praktyce. Zorganizowano spotkania w zatrudniających ponad 600 osób niepełnosprawnych warsztatach Gelsenkirchener Werkstätten oraz w kompleksie restauracyjno-wypoczynkowym Hof Holz, który oprócz zatrudniania osób niepełnosprawnych stwarza możliwość integracji lokalnej społeczności z osobami znajdującymi się w gorszej sytuacji życiowej.

Wizyta studyjna