Aktualności

29 lipca 2016

Kolejne podmioty zostały wyróżnione Znakiem Zakup Prospołeczny

Trzy kolejne podmioty ekonomii społecznej z terenu naszego województwa dołączyły do grona instytucji certyfikowanych znakiem Zakup Prospołeczny. Certyfikat ten to znak jakości, który informuje klientów o tym, że dany produkt lub usługa cechuje wysoką jakość, przy jednoczesnej dbałości o wykorzystanie potencjału społecznego.

Od dnia 20 lipca br. prawo do posługiwania się tym znakiem przysługuje:

Zakładowi Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej w zakresie usług poligraficznych oraz rękodzieła artystycznego – przedmioty ozdabiane techniką decoupage (www.zaz.trzezwagmina.pl),

Spółdzielni Socjalnej „Bajkolandia” w zakresie opieki dziennej nad dziećmi, prowadzenia szkoły rodzenia i wypożyczalni kostiumów (www.siedlisko.net.pl),

Spółdzielni Socjalnej „Siedlisko” w zakresie budowy i remontów domów z drewna (www.siedlisko.net.pl).

Zachęcamy pozostałe podmioty ekonomii społecznej z terenu województwa podkarpackiego do składania wniosków o certyfikację znakiem Zakup Prospołeczny.