Aktualności

4 sierpnia 2016

Konkurs Lider Ekonomii Społecznej w województwie podkarpackim

Władze samorządowe województwa podkarpackiego kładą coraz większy nacisk na rozwój sektora ekonomii społecznej w naszym regionie. Wyrazem tego jest ogłoszony przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie konkurs pn. „Lider Ekonomii Społecznej w województwie podkarpackim”.

Celem konkursu jest wyłonienie osób i podmiotów najbardziej zaangażowanych w rozwoju sektora ES w województwie. Nagrody zostaną przydzielone w trzech kategoriach:

Kategoria I. „Samorząd wspierający rozwój ekonomii społecznej w regionie” – dla JST, które wspierają i upowszechniają ideę ekonomii społecznej na swoim terenie;

Kategoria II. „Lider Ekonomii Społecznej w woj. podkarpackim w roku 2015” – dla najprężniejszych podmiotów ekonomii społecznej;

Kategoria III. „Animator ekonomii społecznej” – dla osób fizycznych, które swoją pracą i zaangażowaniem przyczyniają się do rozwoju i popularyzacji tematyki ekonomii społecznej.

Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do dnia 19.08.2016 r. mailowo na adres a.guzior@rops.rzeszow.pl lub pocztą tradycyjną na adres ul. Hetmańska 120, 35-026 Rzeszów.

Dla zwycięzców przewidziano nagrody finansowe i rzeczowe.

Po zweryfikowaniu zgłoszeń pod względem formalnym i merytorycznym, na stronie internetowej www.es.rops.rzeszow.pl zostanie opublikowana lista kandydatur zgłoszonych do udziału w konkursie.

Głosowanie na zwycięzców poszczególnych kategorii będzie odbywać się poprzez kliknięcie wybranego podmiotu na stronie internetowej www.es.rops.rzeszow.pl.

Więcej szczegółów na stronie internetowej ROPS Rzeszów www.es.rops.rzeszow.pl.