Organy fundacji

Zarząd

 • Barbara Lipska – Prezes Zarządu – Koordynator projektów współfinansowanych ze środków krajowych i Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Elżbieta Sarzyńska – Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Biura Stowarzyszenia B-4; Koordynator projektów współfinansowanych ze środków krajowych i Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rada Fundacji

 • Daniel Jakubowski – Przewodniczący Rady Fundacji – Prezes Zarządu Podkarpackiego Banku Żywności
 • Paweł Walawender – Wiceprzewodniczący Rady Fundacji – Prezes Zarządu BD Center Sp. z o.o.
 • Piotr Piątek – Wiceprzewodniczący Rady Fundacji – Dyrektor Finansowy, Skarbnik Stowarzyszenia B-4

Komisja Nadzoru

 • Anna Mazur – Przewodnicząca Komisji Nadzoru – Główna księgowa
 • Anna Trzyna-Broszkiewicz – Członek Komisji Nadzoru – Dyrektor BD Center Sp. z o. o.

Rada Programowa

 • Beata Sołtys – Członek Rady Programowej – Prezes Zarządu Stowarzyszenia B-4
 • Dorota Rosińska-Jęczmienionka – Członek Rady Programowej – Dyrektor Podkarpackiego Banku Żywności
 • Paweł Walawender – Członek Rady Programowej – Prezes Zarządu BD Center Sp. z o.o.
 • Stanisław Gędek – Członek Rady Programowej – Kierownik Katedry Ekonomii na Wydziale Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej, Profesor Nadzwyczajny Politechniki Rzeszowskiej
 • Jacek Strojny – Członek Rady Programowej – Adiunkt Katedry Ekonomii na Wydziale Zarządzania