Wolontariat

Podstawową potrzebą człowieka jest dążenie do samorozwoju, podnoszenie swoich umiejętności, nabywanie nowych kompetencji. Jednym z pomysłów na samorealizację jest wolontariat. Każdy niezależnie od wieku, ilości zajęć – czy wolnego czasu jest w stanie zaangażować się w działanie na rzecz pomocy innym. Wolontariat to ciekawe wyzwanie, które niesie ze sobą satysfakcję, spełnienie swoich motywacji, a w związku z tym oznacza lepszą pozycję na rynku pracy. Jest bezpłatny, ale nie jest bezinteresowny – przynosi korzyści tak „odbiorcy”, jak i „dawcy”.

W rozumieniu Fundacji Instytut Ekonomii Społecznej (IES) wolontariat m.in. poprzez promocję, wspieranie i rozwój ekonomii społecznej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy oraz promocję rozwoju przedsiębiorczości, edukacji, czy kultury – to skuteczna metoda budowania kapitału społecznego.

Co oznacza dla nas wolontariat?

  • aktywny rozwój wiedzy i kompetencji,
  • możliwość wzmocnienia zaufania i relacji wzajemności,
  • możliwość odpowiadania na realne wyzwania,
  • poczucie związku ze swoim otoczeniem,
  • możliwość dzielenia się swoim czasem i energią,
  • dążenie do rozwoju.

Każdy człowiek ma w sobie potencjał by zostać wolontariuszem. Jeżeli chcesz od praktycznej strony poznać temat ekonomii społecznej i dowiedzieć się jak działa organizacja pozarządowa – zostań WOLONTARIUSZEM.

Kontakt:
Instytut Ekonomii Społecznej
ul. Rynek 17/202
35-064 Rzeszów
tel. 502 741 703

Serdecznie zapraszamy!