PKES_logo

Klaster

Podkarpacki Klaster Ekonomii Społecznej Lokomotywa (PKES) jest otwartą platformą współpracy na rzecz wzmocnienia potencjału podmiotów ekonomii społecznej działających w województwie podkarpackim. Jest to inicjatywa mająca na celu zwiększenie możliwości podmiotów ekonomii społecznej dzięki wzajemnej kooperacji oraz współpracy z biznesem, sektorem nauki oraz administracją publiczną.

PKES tworzą przedsiębiorstwa – w tym głównie spółdzielnie socjalne, uczelnia wyższa, jednostka samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe; łącznie 14 podmiotów. Funkcję Koordynatora pełni inicjator powstania Klastra – Instytut Ekonomii Społecznej.

Klaster stawia sobie za cel:

 • promowanie i wspieranie przedsiębiorczości społecznej jako skutecznego narzędzia aktywizacji,

 • wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w sektorze ekonomii społecznej,

 • rozwijanie i zacieśnianie współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami,

 • kreowanie pozytywnego wizerunku sektora ekonomii społecznej,

 • poprawa sytuacji i stabilności ekonomicznej podmiotów ekonomii społecznej,

 • tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości społecznej i konkurencyjności na rynku,

 • zwiększenie znaczenia podmiotów ekonomii społecznej dla gospodarki regionu.

Uczestnictwo w Klastrze wiąże się z konkretnymi korzyściami:

 • efekty synergii i skali – możliwość wspólnego osiągania lepszych rezultatów, niż w pojedynkę;

 • wsparcie przez doświadczonych partnerów w Klastrze – możliwości wynikające ze wspólnego korzystania z zasobów oraz wymiany doświadczeń i wiedzy;

 • wyższa sprawność działania, niższe koszty funkcjonowania;

 • budowa trwałych, efektywnych relacji pomiędzy władzami administracyjnymi, jednostkami organizacyjnymi, instytucjami otoczenia biznesu, NGO i podmiotami ekonomii społecznej;

 • zwiększenie skuteczności w walce z wykluczeniem społecznym;

 • promocja regionu przyjaznego ekonomii społecznej.

Zapraszamy do współpracy wszystkie podmioty zainteresowane rozwojem sektora ekonomii społecznej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat Klastra prosimy o kontakt z Koordynatorem Klastra – Instytutem Ekonomii Społecznej, tel. 502 741 703, e-mail: pkes@ies-rzeszow.pl.