PKES_logo

Kontakt

Koordynator Klastra – Instytut Ekonomii Społecznej

Biuro: ul. Zagłoby 7b
35-304 Rzeszów
tel. 502 741
fax: 17 852 12 23
e-mail: pkes@ies-rzeszow.pl
www.ies-rzeszow.pl/pkes